ข่าวประชาสัมพันธ์


Startup Thailand League 2018
NU i2P Contest 2017 (Idea to Product Contest)
อวน.ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-research) ประจำปีงบประมาณ 2561
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (ประจำปีงบประมาณ 2561) (Industrial Research and Technology Capacity Development, IRTC)
Sci.Park@NU เจ๋ง พานิสิต มน.คว้ารางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League
โครงการส่งเสริมการยกระดับธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตรและการยกร่างคำขอสิทธิบัตร
โครงการ “NIA’s Road Show to Regional Science Park”
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Tech Show 1/60
แสดงทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


แสดงทั้งหมด