อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Services

      เราให้บริการหลากหลายรูปแบบตามกลไกการเชื่อมโยงและตอบสนองการให้บริการนวัตกรรมอย่างครบวงจร (Total Innovation Solutions) สำหรับผู้ประกอบการ SME Startup องค์กรขนาดใหญ่ อาจารย์นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและชุมชน

บริการให้คำปรึกษาธุรกิจ เทคโนโลยี 

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม

บริการด้านสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บริการช่วยเหลือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น

บริการห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร

บริการพื้นที่สำหรับประกอบธุรกิจ / ห้องประชุม

บริการเครื่องมือ วิทยาศาสตร์

บริการออกแบบนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ

Up coming activities

News

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งาน Thai-BISPA Day 2023 และ AIMs Summit

ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้ประกอบการจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส เข้าร่วมงาน Thai-BISPA Day, AABI Summit and Awards Ceremony, AIMs Summit 2023 และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมจากกลุ่มวิสหกิจฯ และเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี ในหัวข้อ Low-Carbon Economy

รายละเอียด »
On Top

Nu Scipark MDRL ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น ในงาน Enhancing Laboratory Quality at Primary Care Units on a Global Level

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 บุคลากรห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือแพทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมอบรม Enhancing Laboratory Quality at Primary Care Units on a Global Level ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมโรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

Nu SciPark พร้อมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ Coaching ผู้ประกอบการ บริษัท โกโก้ไทย โปรดักส์ จำกัด จ.สระบุรี

งานบ่มเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของโครงการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ แผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capability Building – IRD Cap Building) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะ ร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

Achievement 2023

* ผลิตผล/ผลิตพันธ์ที่เกิดขึ้น ของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ( 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 )

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

16

ล้านบาท

ผู้ประกอบการ นิสิต และศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ และการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดขึ้น

600
นิสิต/นักศึกษา
251
บุคคลทั่วไป
31
ภาคเอกชน
48
อาจารย์/นักวิจัย