ข่าวประชาสัมพันธ์ : Sci.Park@NU เจ๋ง พานิสิต มน.คว้ารางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League


     ผศ.ดร อัษฎางค์ พลนอก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (Sci.Park@nu) เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา Sci.Park@NU พานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Startup Thailand League ในงาน Startup Thailand ภาคตะวันออก จากทีมนิสิต NU Neo Space คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากผลงาน Safe Lock : อุปกรณ์ล็อคจักรยานแบบมัลติฟังก์ชั่น ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จังหวัดชลบุรี
 
     โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 8 ทีม ซึ่งผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ชนะเลิศการแข่งขัน 1 ทีม และได้ผ่านการคัดเลือก (pass the Pitch) ทั้งหมด 8 ทีม ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (prototype) เพื่อไปจัดแสดงในกิจกรรม Demo Day ในงาน Startup Thailand 2017 ในวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ต่อไป
 
     ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร รองผู้อำนวยการ Sci.Park@NU กล่าวว่า Startup Thailand League มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่การข้าร่วมสร้างเศรษฐกิจแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) และเพื่อการสร้างฐานการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย (Entrepreneurial University)
 
 
นายศิชน เทิ้งบ้านคลอง
นักประชาสัมพันธ์    
วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2560