ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการส่งเสริมการยกระดับธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตรและการยกร่างคำขอสิทธิบัตร


รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
โครงการส่งเสริมการยกระดับธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตรและการยกร่างคำขอสิทธิบัตร 
ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 
สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 
หรือสนใจดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้
 
------------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณกนกวรรณ พรแก้ว
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร: 0-5596-8728 , 08-1028-8177 หรือ 06-1650-4954 
Line ID : sciparknu
เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2560