ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Tech Show 1/60


ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Tech Show 1/60 เพื่อจับคู่กับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าไทยให้ไปสู่ตลาดสากล
**สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ 055-968718 และ 055-968728 
***หมดเขตรับผลงาน 24 มีค.60

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2560