ข่าวประชาสัมพันธ์ : เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร (Healthy - Functional Food from Herbs)


               อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญ ผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง "อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร" สมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร (Health – Functional Food from Herbs) โดยในงานจะมีกิจกรรมเวิร์คช็อปทำอาหารและเครื่องดื่มจากธัญพืช (ลูกเดือย) เป็นต้น

 อีกทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

- การสกัดสารจากสมุนไพร

- การขึ้นรูปอาหารจากสมุนไพร

- นวัตกรรมการแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน

- การขับเคลื่อนนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่

- การขึ้นทะเบียนอาหาร

"พร้อมทั้ง การศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด"

       ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร (Health – Functional Food from Herbs) จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณกนกวรรณ บุญลือ  โทร 055-968718 หรือ 081-028-8177 หรือ 089-614-4955

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร   (Healthy - Functional Food from Herbs) ได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2559