ข่าวประชาสัมพันธ์ : แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม สำหรับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร (Health – Functional Food from Herbs)


           แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม สำหรับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร (Health – Functional Food from Herbs)

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณกนกวรรณ บุญลือ  โทร 055-968718 หรือ 081-028-8177 หรือ 089-614-4955

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม สำหรับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2559