ข่าวประชาสัมพันธ์


ค้นหาหัวข้อข่าว :
การเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำมันถั่วดาวอินคา วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศจีน

ขอเชิญร่วมส่งผลงาน NU Project Award 2015 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2558

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างเข้าศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ธ.ค.57

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อความปลอดภัยขององค์กร 12 พ.ย.57

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างพาผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน TechInnovation 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์

ด่วนที่สุด!!! ขอปรับเปลี่ยนวงเงินเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๘

รายชื่อทีมผู้ผ่านรอบคัดเลือกโครงการประกวด NU i2P Contest 2014 (Idea to Product Contest)

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

บุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมอบรมโครงการทรัพย์สินทางปัญญา

Total 77 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>