ข่าวประชาสัมพันธ์


ค้นหาหัวข้อข่าว :
Startup Thailand League 2018

NU i2P Contest 2017 (Idea to Product Contest)

อวน.ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-research) ประจำปีงบประมาณ 2561

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (ประจำปีงบประมาณ 2561) (Industrial Research and Technology Capacity Development, IRTC)

Sci.Park@NU เจ๋ง พานิสิต มน.คว้ารางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League

โครงการส่งเสริมการยกระดับธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตรและการยกร่างคำขอสิทธิบัตร

โครงการ “NIA’s Road Show to Regional Science Park”

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Tech Show 1/60

Total 77 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>