ติดต่อเรา


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

Science Park, the Lower North.

อาคารมหาธรรมราชา C ชั้น 1 เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055 968 725-7 โทรสาร 055 968724

e-mail: sciencepark@nu.ac.th

Building C, 1st Floor, 99 Moo 9, Tambon Tha Pho, Muang, Phitsanulok 65000. Phone 055968719-28 Fax: 055 968 724.


Subject:
Your Name:
Your Email:
Message: